Vypadávání vlasů u mužů

Podle studií trpí přes 40% mužů ve věku od 18 do 50 let středním až těžkým typem plešatosti, přičemž její výskyt a rozsah se zvyšuje s věkem. Vlasy jsou pro člověka důležité především z hlediska sociální komunikace. Ztráta vlasů je často pociťována jako ztráta vlastní identity, snížení atraktivity a zvýšení zranitelnosti. Tento nedostatek se muži snaží vyrovnat jinými přednostmi – vousy, bradou, vypracovaným svalstvem a podobně. Vlas vyrůstá z vlasového kořínku v aktivní fázi, která trvá 4-7 let, přičemž v růstové fázi se nachází současně asi 85% vlasů. Denní ztráta 50-100 vlasů nemusí ještě znamenat abnormalitu. Průměrná rychlost růstu vlasů je asi 1,2 cm měsíčně. Vlasy rostou nejrychleji v létě a nejpomaleji na podzim a v zimě. Výraznější zpomalení růstu vlasů nastává až po 70tém roce života. Pro vlasy je důležitá role mužského hormonu testosteron, který ovlivňuje i chování muže, jeho sexualitu, touhu po moci a agresivitu. Tento hormon se vlivem enzymu (5-alfa-reduktázy) přeměňuje na vysoce aktivní formu dihydrotestosteronu (DHT), který poškozuje vlasové kořínky a zkracuje růstovou fázi vlasů na vrcholu a temeni hlavy. Tvorbu tohoto hormonu může podporovat i nadměrná produkce mazu a jeho šíření po pokožce při sporadickém nebo nedostatečném mytí vlasů. Eunuchové (kastrovaní muži), i když měli dědičné předpoklady k plešatosti, nebyli nikdy plešatí. Mužské hormony příznivě ovlivňují růst chlupů na těle (což je pro mnohé ženy atraktivní), ale na druhé straně nepříznivě ovlivňují pokrývku hlavy. Určitou útěchou pro nespravedlivě plešaté může být hypotéza, podle které fylogeneze vývoje směruje od chlupatého pračlověka k bezvlasému člověku budoucnosti. Ženské hormony – estrogeny-chrání před vypadáváním vlasů, ale jejich vliv je méně výrazný.

Vlasové folikuly u většiny mužů začínají v určitém bodě během života muže reagovat na zvýšenou hladinu DHT v těle. U někoho může vypadávání vlasů začít již ve věku 16-23 let. Těm šťastnějším začnou vlasy vypadávat ve věku 30-35 let. Někteří muži však zaznamenali vypadávání vlasů až po dosažení věku 50 let nebo i mnohem později. Rychlost vypadávání vlasů u androgenní alopecie se odvíjí zejména od genetické predispozice pro vypadávání vlasů a od hladiny DHT ve vlasových folikulech.

Pokud máte v rodině někoho, komu vypadávají vlasy, pak lze předpokládat, že podobným způsobem a s přibližně stejnou intenzitou budou vlasy vypadávat i vám. Tento člen rodiny může byt z otcovy nebo matčiny strany. Nemusí to byt přímý příbuzný, může to být například i bratr vaší babičky. Množství vyprodukovaného hormonu DHT v těle výrazně ovlivňuje rychlost vypadávání vlasů. Pokud se množství DHT dostane nad práh citlivosti vašich androgenních receptorů, vlasy začnou vypadávat. Čím více DHT tělo vyprodukuje, tím rychleji se vlasy ztenčují a vypadávají. Mužům začnou vlasy vypadávat nejdříve na bocích hlavy a tvoří se jim kouty. Kouty se neustále zvětšují a dochází k prořídnutí vlasů v oblasti ofiny. Toto stadium může být provázeno vypadáváním vlasů vzadu na hlavě v oblasti vertexu. Postupem času se ložiska vypadávání vlasů zvětšují. Vlasy, které pokrývají boky a zadní dolní část hlavy (typický tvar podkovy), jsou zpravidla odolné vůči působení DHT během celého života muže. Proto většina mužů v těchto místech vlasy neztrácí.

Vypadávání vlasů u žen

Ženské vlasové folikuly jsou velmi citlivé na změny hormonálních hladin v těle. Vypadávání vlasů může způsobit i malá náhlá změna hladiny hormonů. Obrovským zásahem do hormonálních hladin ženského těla je těhotenství a porod, po kterých se tělo musí vzpamatovat a postupně obnovit ztracenou hormonální rovnováhu. Vypadávání vlasů je také často spojeno s používáním hormonální antikoncepce, může k němu dojít po nasazení, vysazení nebo nesprávném užívání antikoncepce. Zvýšené vypadávání vlasů může rovněž nastartovat klimakterium, kdy začne vyhasínat činnost vaječníků. Podobně jako u mužů, i při ženské androgenní alopecii se rychlost vypadávání vlasů odvíjí zejména od genetické predispozice pro vypadávání vlasů a od hladiny DHT ve vlasových folikulech. Vaši přímí i vzdálení příbuzní vám podají nejlepší obraz o tom, co vás při vypadávání vlasů čeká. Způsob a intenzita vypadávání vlasů jsou ve velké míře dědičné jak z matčiny tak z otcovy strany. Pokud vlasy vypadávají například i sestřenici vaší babičky, je pravděpodobné, že budete do značné míry její vypadávání vlasů kopírovat.

Rychlost vypadávání vlasů se stupňuje v závislosti na množství DHT, které ženské tělo vyprodukuje. Ke zrychlení vypadávání vlasů může přispět i nízká hladina enzymu aromatázy v těle. Aromatáza je enzym odpovědný za produkci ženského pohlavního hormonu estradiol, který rovněž zabraňuje tvorbě DHT. U žen obvykle dochází k celkovému prořídnutí vlasů nahoře na temeni hlavy. Vlasy se postupně ztenčují a vypadávají, až postupně začne přes vlasy prosvítat pokožka. Vlasy na bocích a vzadu na hlavě nevypadnou a zachovávají si svoji hustotu, tloušťku a kvalitu. Druhý typ vypadávání vlasů u žen začíná vytvořením tenké bezvlasé cestičky uprostřed hlavy. Cestička vypadaných vlasů vede od čela přes střed hlavy dozadu až po oblast vertexu. Tato cestička je zpočátku úzká a je těžké ji odhalit. Postupně se však rozšiřuje do stran a vytvoří na hlavě jedno velké bezvlasé místo. Vzácně se u žen vyskytuje i vypadávání vlasů začínající v oblasti ofiny, které dále postupuje až po temeno hlavy.